Dziś jest

Dziś imieniny : Emila Erwina Jutro: Wincentego Wodzislawa

Warto Zobaczyć w Lidzbarku Warmińskim i okolicy

Zamek Biskupów Warmińskich

Zamek budowano w latach 1350-1401. Wybudowany w widłach rzek Łyny i Symsarny zamek chroniony był dodatkowo murami obwodowymi i fosami od południa i wschodu. W części południowej zamku zlokalizowano przedzamcze. Zamek posiada piwnice, które służyły jako magazyny żywności i więzienie. Dziedziniec lidzbarskiego zamku ze względu na krużganki przypomina dziedziniec Królewskiego Zamku na Wawelu.

Więcej na stronie Muzeum

Dojazd

Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Budowę świątyni murowanej zrealizowano w połowie XIV w. Wieża kościelna, początkowo niska z nadbudową drewnianą, wybudowana została w ostatnich latach XIV w. Po pożarze kościoła w 1698 (spłonął dach i wieża) i później wykonanym remoncie na dachu kościoła pojawiła się barokowa sygnaturka, a wieżę kościelną ozdobił hełm zakończony chorągiewką z herbem biskupa Teodora Potockiego. Kościół został rozbudowany w latach 1892-1896, kiedy to od strony wschodniej dobudowano trójnawowe bazylikowe prezbiterium, nową zakrystię i kruchty boczne.

Więcej na stronie Parafii

Dojazd

Cerkiew Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Zbudowana w latach 1818–1823 jako kościół ewangelicki. Budowę finansował król pruski Fryderyk Wilhelm III. Drewniana, posiada konstrukcję ryglową, na kamiennej podmurówce; oszalowana, jest trójnawową, pięcioprzęsłową bazyliką emporową, z płytkim prezbiterium od północy i dwuwieżową fasadą od południa. We wnętrzu empory podparte czworobocznymi słupami, otwarte do nawy głównej szerokimi półkolistymi arkadami. We wnętrzu świątyni mieści się współczesny ikonostas.

Dojazd

Wysoka Brama

Jest to przedbramie zwane Wysoką Bramą. Jest to najbardziej monumentalny zabytek tego typu na Warmii i Mazurach. Ta gotycka budowla powstała w latach 1466-1478 r. Jest czteropiętrowa, a po dwóch bokach ma dwie półokrągłe baszty, połączone ze sobą głównym korpusem bramowym. W środkowej części bramy znajduje się ostrołukowy przejazd. Dawniej łączyła ją z właściwą bramą w murach miejskich murowana szyja o długości około 20 m.

Dojazd

Oranżeria Krasickiego

Barokowo-klasycystyczny pawilon ogrodowy, wzniesiony w latach 1711-1724 dla biskupa Teodora Potockiego, rozbudowany ok. 1770 roku dla biskupa Ignacego Krasickiego. Przebudowa objęła dobudowę skrajnych pomieszczeń, wykonanie owalnych okien sali głównej i ujednolicenie elewacji zewnętrznej. Obiekt nabrał w ten sposób cech barokowego klasycyzmu stanisławowskiego.

Więcej na stronie Oranżerii Krasickiego

Dojazd

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym

Kościół w kształcie barokowej rotundy z I. połowy XVII wieku, rozbudowany 1708-1711, otoczony czworobokiem krużganków z narożnymi kaplicami. W ołtarzu głównym wykonanym w 1713 przez Krzysztofa Peuckera znajduje się obraz Matki Boskiej Stoczkowskiej, sprowadzony przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Franciszka. W kościele znajduje również okryty srebrną sukienką obraz św. Antoniego (z prawdziwym wizerunkiem), sprowadzony z Włoch w 1695 roku.

Więcej na stronie Stoczka Klasztornego

Dojazd

Image
Image

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Wzniesienie obecnego barokowego kościoła nastąpiło z inicjatywy jezuitów w latach 1688-1693 według projektu nieznanego architekta, a fasada została ukończona w roku 1730. Kontynuację budowy kościoła realizował do 1754 Jerzy Ertli z Wilna. Przed rozpoczęciem budowy trzeba było ustabilizować grunt, przez wbicie weń 10 000 pali z drewna olchowego, ponieważ plac budowy wchodził na bagnisty teren między jeziorem Wirowym i Dejnowa.

Więcej na stronie Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce

Dojazd

Katedra we Fromborku

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku – kościół gotycki, trójnawowa bezwieżowa hala z wydłużonym prosto zamkniętym prezbiterium, zbudowana w latach 1329-1388. Powstała na ufortyfikowanym wzgórzu, w miejscu dawnej drewnianej świątyni, pełniącej wcześniej rolę katedry. W sąsiedztwie znajduje się dawna rezydencja biskupia i kanonie.

Więcej na stronie Katedry

Dojazd

Image